Ζώνη Οσφύος ”Neoprene” με Μπανέλλες – AC1066B – Alfacare