Ανυψωτικό Tουαλέτας – 12 cm – με βίδα – 09-2-023 – Vita