Απλή Επιστραγαλίδα Neoprene ”Object” – 8237 – Ortholand