Νάρθηκας Έσω Υποδήματος Στενός – 06-2-054 – Vita ΔΕΞΙΟΣ