Επιστραγαλίδα Neoprene με Yποπτέρνιο Πέλμα – Cheetah – 10260 – Ortholand