Απλή Ελαστική Περιαγκωνίδα – ”Elastic Elbow Comfeel” – OIK/Elastic Elbow Comfeel – Ortholand