Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας – “Regain” – 95050 – Ortholand