Υποπτέρνια Πέλματα Σιλικόνης Με Ειδική Οπή – 304/SL ”Polar Bear” – Ortholand