Βάση Αναρτήρα Έλξης – Ανύψωσης – AC851Β – Alfacare