Δυναμικός Nάρθηκας Kάμψης των Mετακαρπίων με Έλεγχο των Δακτύλων και των Φαλαγγικών Αρθρώσεων – 2/B – Ortholand