Εξασκητής Δακτύλων MANUS FLEX-ION AC3180 – ALFACARE