Ελαστικός Ακινητοποιητής Κλειδών – oik/8503 – Ortholand