Επιστραγαλίδα Neoprene με Ελάσματα & Δέστρα – 06-2-074 – Vita