Επίθεμα κρύου/ζεστού με δέστρες 36x19cm 12-2-006 Vita