Εξασκητής Χεριών Digi-Flex® – Πράσινο – Μέτριο – 0811463 – mobiak