Φάκελος Ακινητοποίησης Ώμου – Βραχίονα – OIK/8410 – Ortholand