Πλαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αέρος Άνω Άκρου – 702 – Ortholand