Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου – 15-30 Μοίρες – 03-2-030 – Vita