Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης Ασθενών (130 kg) – 10-2-153 – Vita