Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Κάτω Γόνατος Varicose Class III 30-40 mmHg – 06-2-008 – Vita