Κάλτσες Ριζομηρίου BBF 140den 18-23 mmHg 018– 06-2-018 – Vita