Κνημοποδικός Nάρθηκας με Aεροθάλαμο ”Air Rom 17″ – 06-2-043 – Vita