Κρεβάτι Πλήρες Πολύσπαστο – ΚΝ 200.3 – Οrthokinisi