Νοσοκομειακό Κρεβάτι Πολύσπαστο- KN 200.10 Εcon – Οrthokinisi