Λάστιχο Γυμναστικής MSD–Band- ΩΧΡΑ (5,5m) AC3126 ALFACARE