Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας ”Irom Knee Brace” – Irom Knee – Ortholand SHORT