Νάρθηκας Ακινητοποίησης Γόνατος μηκους 36 εκ. premium-8005 – ortholand