Νάρθηκας Ακινητοποίησης Γόνατος – “Knee Immobilizer” 31εκ. – K/8004 – Ortholand