Μηροκνημικός Νάρθηκας Τεσσάρων Σημείων ”Pluspoint 3” Δεξιός – 9540 – Ortholand