Μηροκνημικός Nάρθηκας Γόνατος 4 Σημείων – 06-2-038 – Vita LEFT