Νάρθηκας Γόνατος Neoprene Με Πολυκεντρική Ρύθμιση – 9429 Αctivum – Ortholand