Ελαστική Ζώνη Πλευρών – 209150 – Ανδρική – Ortholand