Νάρθηκας Καρπού – Αντίχειρα με Μπανέλλες Μήκους 20 εκ. – A2 Wrist Brace With Thumb Δεξιός – Ortholand