Νάρθηκας Καρπού ”Neoprene” Μήκους 18 εκ. Δεξιός – “Object” – 8248 – Ortholand