Νάρθηκας Ραχεο – Οσφυϊκός Ελαστικός Ενισχυμένος – AC1076 – Alfacare