Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου – 30 Μοίρες – 03-2-029 – Vita