Νάρθηκας Δυναμικός Έσω Υποδήματος 06-2-009 Vita ΔΕΞΙΟΣ