Νάρθηκας Καρπού – Αντιβραχίου Ελαστικός Μήκους 23 εκ. – “Wristop 23” – 8709/8710 – Ortholand ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ