Νάρθηκας Καρπού Από Ελαστικό Υλικό ”Formfit Wrist 20” – Forfit Wrist 20 Δεξιός- Ortholand