Γάντι Eπίδεσης Kαρπού Eλαστικό με Σιλικόνη – 03-2-130 – Vita