Νάρθηκας Kαρπού Eλαστικός Tύπου ”Formfit Wrist 15”Δεξιός – Ortholand