Νάρθηκας Kνήμης “Sarmiento” – 06-2-161 – Vita ΔΕΞΙ