Νάρθηκας Ραχεο – Οσφυικός Ελαστικός – 04-2-027 – Vita