Νοσοκομειακή Κλίνη Μονόσπαση με ροδες Economy AC403W Allfacare