Νοσοκομειακό Ηλεκτρικό Κρεβάτι Πολύσπαστο ”Prato 4” – Οrthokinisi