Περιπατητήρας Nηπιακός Tροχήλατος – 09-2-093 – Vita