Απλός Φάκελος Στήριξης Ώμου – FT/YS – 1901-A – Ortholand