Φάκελος Ακινητοποίησης Ώμου – Βραχίονα “Should Fix Open” – 8410 – Ortholand