Πλαστικός Νάρθηκας Αντίχειρος – 5006 Αριστερός – Ortholand