Προστατευτικό Κατακλίσεων Πτέρνας ”Siliconized” – 0806675 mobiak